گزارش تحویل و تحول محله ولیعصر- بی سیم منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله ولیعصر- بی سیم منطقه 15

 برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله ولیعصر- بی سیم منطقه 15

 برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله ولیعصر- بی سیم بدانيد

محله ولیعصر-بی‌سیم که در ناحیه یک شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که خیابان 17 شهریور در مجاورت آن قرار دارد....