گزارش تحویل و تحول محله مظاهری منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله مظاهری منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله مظاهری منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله مظاهری بدانيد

محله مظاهری که در ناحیه یک شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل 20583 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 6200000 مترمربع محاسبه شده که خیابان فداییان اسلام در مجاورت ...