گزارش تحویل و تحول محله مسعودیه منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله مسعودیه منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله مسعودیه منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله مسعودیه بدانيد

محله مسعودیه که در ناحیه 6 شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.