گزارش تحویل و تحول محله شهید بروجردی منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله شهید بروجردی منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله شهید بروجردی منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله بروجردی بدانيد

محله شهرک شهید بروجردی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل 16347 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 98/1 هکتار محاسبه شده که 3 بزرگراه بعثت، آزادگان ...