گزارش تحویل و تحول محله اتابک منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله اتابک منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
مشکلات شهرسازی و اجتماعی همچنان در محله اتابک پابرجاست

مشکلات شهرسازی و اجتماعی همچنان در محله اتابک پابرجاست

محله اتابک یکی از محله های قدیمی تهران است که از دهه30 شمسی با رشد شهرنشینی درحاشیه جنوبی خیابان خاوران و در منطقه15 تهران شکل گرفت. در گذشته 3 محله بی سیم، مینابی و اتابک فعلی در مجموع اتابک نامیده می شد. جنگ تحمیلی موج مهاجران را به این محله تحمیل کرد و بافت متنوع قومی و فرهنگی جمعیت 18هزار نفری آن ...