گزارش تحویل و تحول محله ابوذر منطقه 15

گزارش تحویل و تحول محله ابوذر منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله ابوذر منطقه 15

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله ابوذر بدانيد

محله ابوذر که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل 30669 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 301 هکتار محاسبه شده که 3 بزرگراه آهنگ، امام رضا (ع) و بسیج در ...