آنچه بايد درباره محله تاکسیرانی بدانيد

محله تاکسیرانی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 21403 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 907972 مترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه شهید محلاتی و بسیج ...

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی

سازه تعاملی شهری در پارک ملت، برنده جایزه جهانی طرح و ساخت ٢٠١٧ ارک‌دیلی