آنچه بايد درباره محله تاکسیرانی بدانيد

محله تاکسیرانی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 21403 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 907972 مترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه شهید محلاتی و بسیج ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی