آنچه بايد درباره محله شاهد بدانيد

محله شاهد که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 14002 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که بزرگراه شهید محلاتی در مجاورت آن قرار دارد....

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

هنرمندان در پلازاي ميدان وليعصر

خداحافظ قهرمان...

خداحافظ قهرمان...