آنچه بايد درباره محله زاهد گیلانی بدانيد

محله زاهد گیلانی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 19177 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 493961 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه امام علی (ع) در مجاورت ...

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر