آنچه بايد درباره محله زاهد گیلانی بدانيد

محله زاهد گیلانی که در ناحیه یک شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 19177 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 493961 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه امام علی (ع) در مجاورت ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری