شورایاران و محله‌ای باصفا

شورایاران و محله‌ای باصفا

اين محله از شمال به خيابان ثارالله، از جنوب به خيابان پيروزي، از شرق به بزرگراه امام علي(ع) و از غرب به خيابان ۱۷شهريور منتهي مي شود. نام قديم محله، مفت آباد بود که بعدها به دليل صفا و صميمتي که بين مردم محل حاکم بود آن را صفا ناميدند.
 
 
شورایاران و محله‌ای باصفا

اين محله از شمال به خيابان ثارالله، از جنوب به خيابان پيروزي، از شرق به بزرگراه امام علي(ع) و از غرب به خيابان ۱۷شهريور منتهي مي شود. نام قديم محله، مفت آباد بود که بعدها به دليل ...

آنچه بايد درباره محله صفا بدانيد

محله صفا که در ناحیه یک شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 38199 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که بزرگراه امام علی (ع) در مجاورت آن قرار دارد....

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب