آنچه بايد درباره محله پیروزی بدانيد

محله که در ناحیه شهرداری منطقه قرار دارد با جمعیتی معادل 16030 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 555325 مترمربع محاسبه شده که خیابان نیرو هوایی در مجاورت آن قرار دارد.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی