آنچه بايد درباره محله امامت بدانيد

محله امامت که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 23800 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 679605 مترمربع محاسبه شده که خیابان دماوند در مجاورت آن قرار ...

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری