آنچه بايد درباره محله امامت بدانيد

محله امامت که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 23800 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 679605 مترمربع محاسبه شده که خیابان دماوند در مجاورت آن قرار ...

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15