آنچه بايد درباره محله امامت بدانيد

محله امامت که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 23800 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 679605 مترمربع محاسبه شده که خیابان دماوند در مجاورت آن قرار ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی