آنچه بايد درباره محله دهقان بدانيد

محله دهقان که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 13 قرار دارد با جمعیتی معادل 35000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 100 هکتار محاسبه شده که پادگان نیرو هوایی در مجاورت آن قرار دارد....

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری

ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهدای غزه آماده بهره برداری