آنچه بايد درباره محله مختاری- تختی بدانيد

محله مختاری- تختی که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 20643 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که خیابان وحدت اسلامی در مجاورت آن ...

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر