آنچه بايد درباره محله مختاری- تختی بدانيد

محله مختاری- تختی که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 20643 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که خیابان وحدت اسلامی در مجاورت آن قرار دارد....

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب