آنچه بايد درباره محله قیام بدانيد

محله قیام که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 20000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که خیابان ری در مجاورت آن قرار دارد.

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

مراسم تعزیه به مناسبت شب‌های احیا در محله چهارصد دستگاه

هستیم بر آن عهد که بستیم

هستیم بر آن عهد که بستیم

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران

نايب رئيس شوراي شهر تهران در جمع خانواده‌ تعدادي از معلولان شهر تهران