آنچه بايد درباره محله دروازه شمیران بدانيد

محله دروازه شمیران که در ناحیه 6 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 30488 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که خیابان 17 شهریور در مجاورت آن قرار ...

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب