آنچه بايد درباره محله ارگ-پامنار بدانيد

محله ارگ- پامنار که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 8838 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که خیابان خیام در مجاورت آن قرار دارد.

ساماندهی انبارهای ناامن در بازار و پامنار
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران خبر داد

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: ساماندهی انبارهای ناامن و انبارهای مواد شیمیایی در محلات بازار و پامنار در دست پیگیری است.

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب