آنچه بايد درباره محله ارگ-پامنار بدانيد

محله ارگ- پامنار که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل 8838 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که خیابان خیام در مجاورت آن قرار دارد....

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها  

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

تبریک نوروز در روز ثبت‌نام برای انتخابات شوراها

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی