آنچه بايد درباره محله آبشار بدانيد

محله آبشار که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 12 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که خیابان ری در مجاورت آن قرار دارد.

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب