گزارش تحویل و تحول محله نیاوران منطقه 1

گزارش تحویل و تحول محله نیاوران منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله نیاوران منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله نیاوران بدانید

محله نیاوران که در ناحیه 4 شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل 9591 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 170 هکتار محاسبه شده که مسیل جمشیدیه در مجاورت آن قرار دارد.