گزارش تحویل و تحول محله محمودیه منطقه 1

گزارش تحویل و تحول محله محمودیه منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله محمودیه منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله محمودیه بدانيد

محله محمودی که در ناحیه 2 شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه چمران و چهارراه پارک وی در مجاورت آن قرار دارند....