گزارش تحویل و تحول محله کاشانک منطقه 1

گزارش تحویل و تحول محله کاشانک منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله کاشانک منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله کاشانک بدانيد

محله کاشانک که در ناحیه 5 شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 2482565 کیلومترمربع محاسبه شده که ارتفاعات البرز در مجاورت آن قرار ...