گزارش تحویل و تحول محله جماران منطقه 1

گزارش تحویل و تحول محله جماران منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله جماران منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله جماران بدانيد

محله جماران که در ناحیه 4 شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل 74333 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 1373814 مترمربع محاسبه شده که خیابان شهید باهنر در مجاورت آن ...