گزارش تحویل و تحول محله حصار بوعلی منطقه 1

گزارش تحویل و تحول محله حصار بوعلی منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله حصار بوعلی منطقه 1

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله حصاربوعلی بدانيد

محله حصاربوعلی که در ناحیه یک شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل 15000 نفر دارای يك سرای محله است. مساحت این محله 73 هکتار محاسبه شده که خیابان پاسداران در مجاورت آن قرار ...