شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
​سیاسی شدن از اعتمادها می‌کاهد
داود مبارکی- دبیر منطقه 4
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۱
Share/Save/Bookmark
۰
​سیاسی شدن از اعتمادها می‌کاهد
ورود شورایاران به مباحث سیاسی هرگز جایز نبوده و نیست ،چرا که این ورود باعث می‌شود تا شورایاران از رسالت اصلی خود دور شوند. شورایاران نمایندگان مردم محله و منطقه خود هستند، نه نماینده افراد یا چهره‌های سیاسی، بنابراین نباید با ورود به مسائل سیاسی در هنگام انتخابات از اعتماد مردمی نسبت به خود بکاهند.
کد مطلب : ۱۱۸۵