ستاد هماهنگی شورایاری ها 16 مرداد 1398 ساعت 11:00 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3735/اعلام-نتایج-نهایی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری-محلات-شهر-تهران-1 -------------------------------------------------- عنوان : اعلام نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران(1) -------------------------------------------------- نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مناطق(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)در روزنامه همشهری اعلام شد. متن : دريافت فايل نتايج مناطق، بخش اول (مناطق 1 تا 3) دريافت فايل نتايح مناطق، بخش دوم (مناطق 3 تا 5 ) دريافت فايل نتايج مناطق، بخش سوم (مناطق 5 تا 10)