ستاد هماهنگی شورایاری ها 28 مهر 1399 ساعت 18:09 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5832/فضاهایی-سبز-یکی-کانون-محورهای-حیات-جمعی-محلات-هستند -------------------------------------------------- سید آرش حسینی میلانی : عنوان : فضاهایی سبز یکی از کانون ها و محورهای حیات جمعی در محلات هستند -------------------------------------------------- رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت با بیان اینکه درختان میراث معنوی محلات هستند و سبب تعلق خاطر هر چه بیشتر ساکنان به محلات می شوند گفت: فضاهایی سبز یکی از کانون ها و محورهای حیات جمعی در محلات هستند. متن : سید آرش حسینی میلانی در مراسم افتتاح بوستان زندگی واقع در محله هرندی گفت: فضاهایی سبز یکی از کانون ها و محورهای حیات جمعی در محلات هستند. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، وی ادامه داد: در شهر تهران سالانه شاهد هستیم بسیاری از ساختمان ها تخریب و نوسازی می شوند ولی این پارک ها و بوستان ها پابرجا می مانند و جزیی از خاطرات جمعی مردم محلات می شوند. وی افزود: ما با تکیه بر همین نکته در هفته تهران نمایشگاه عکس درختان کهن تهران را برگزار کردیم چرا که درختان نقش مهمی در هویت بخشی محلات ایفا می کنند. میلانی گفت: درختان غیر از تاثیرات مادی و فیزیکی که بر محیط اطراف خود می گذارند میراث معنوی برای محلات محسوب می شوند و آسایش روانی برای مردم دارند. میلانی در ادامه با اشاره به موضوع مشارکت شهروندان در اداره بوستان ها گفت: این امر بدین معنا نیست که مردم مدیر بوستان باشند بلکه مشارکت شهروندان در پایش و مراقبت از بوستان ها است که می تواند به بهبود عملکرد پیمانکاران اداره کنندگان بوستان ها منجر شود. میلانی در خاتمه افزود: مدیریت بوستان ها صرفا نباید فیزیکی باشد و به یک مدیریت اجتماعی هم نیاز دارد لذا در این زمینه شورایاران محلات می توانند با توجه به سازو کاری و کار گروه هایی که دارند در این زمینه مشارکت کنند و مطالبات مردم را نیز به مدیریت شهری منعکس کنند. منبع: شورای شهر تهران