ستاد هماهنگی شورایاری ها 8 دی 1398 ساعت 15:20 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4167/1/جلسه-دبیران-محلات-منطقه-17-اعضای-ستاد-هماهنگی-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : جلسه دبیران محلات منطقه 17 با اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها -------------------------------------------------- متن :