ستاد هماهنگی شورایاری ها 23 مرداد 1397 ساعت 16:15 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3022/اعضای-هیات-رییسه-کارگروه-های-تخصصی-شورایاری-منطقه-15 -------------------------------------------------- عنوان : اعضای هیات رییسه کارگروه های تخصصی شورایاری منطقه 15 -------------------------------------------------- نادعلی توسلی دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی به عنوان رابط هیات رییسه منطقه، وظیفه پیگیری و هماهنگی های لازم را با ستاد هماهنگی شورایاری ها برعهده دارد. متن : هیات رئیسه کارگروه های تخصصی منطقه 15 رابط منطقه نادعلی توسلی ردیف محله نام نام خانوادگی سمت کارگروه 1 خاورشهر موسی سلیمانی خاورشهر آموزش و مشارکت های اجتماعی 2 افسریه شمالی داود باغبادی افسریه شمالی 3 طیب یاور انصاری طیب 4 رضویه عبدالرضا امینی رضویه سلامت و محیط زیست 5 شوش محمدرضا واحدی شوش 6 اتابک علیرضا حجتی اتابک 7 والفجر و اسلام آباد قاسم حسین زاده والفجر و اسلام آباد عمران و شهرسازی 8 کیانشهر جنوبی نورالدین باقرفام کیانشهر جنوبی 9 مسعودیه غلامرضا محمدی مسعودیه 10 شهید بروجردی نادعلی توسلی شهید بروجردی فرهنگی و اجتماعی 11 هاشم آباد ابراهیم عزیزی هاشم آباد 12 کیانشهر شمالی غلامرضا سیفی کیانشهر شمالی