ستاد هماهنگی شورایاری ها 4 مرداد 1398 ساعت 19:05 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3699/1/بازدید-سید-آرش-حسینی-میلانی-نائب-رییس-ستاد-هماهنگی-شورایاری-ها-رحمانی-شهردار-منطقه-۲۱-حوزه-انتخابیه-محله-باشگاه-نفت -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سید آرش حسینی میلانی نائب رییس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و رحمانی شهردار منطقه ۲۱ از حوزه انتخابیه محله باشگاه نفت -------------------------------------------------- حضور سید آرش حسینی میلانی نائب رییس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و رحمانی شهردار منطقه ۲۱ در حوزه انتخابیه محله باشگاه نفت به منظور بازدید از روند انتخابات شورایاری‌ ها صبح امروز انجام شد متن :