ستاد هماهنگی شورایاری ها 4 مرداد 1398 ساعت 18:58 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3698/1/حضور-ثبت-رای-سید-آرش-حسینی-میلانی-نایب-رئیس-ستاد-هماهنگی-شورایاری-ها-مدرسه-اندیشه-قلم-محله-سپهر -------------------------------------------------- عنوان : حضور و ثبت رای سید آرش حسینی میلانی نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در مدرسه اندیشه و قلم محله سپهر -------------------------------------------------- سید آرش حسینی میلانی نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها صبح امروز با حضور در مدرسه اندیشه و قلم محله سپهر منظقه رای خود را در نجمین دوره انتخابات شورایاری ها ثبت کرد متن :