ستاد هماهنگی شورایاری ها 21 فروردين 1397 ساعت 13:50 http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/2905/سمیع-الله-حسینی-مکارم-سرپرست-شهرداری-تهران -------------------------------------------------- عنوان : «سمیع الله حسینی مکارم» سرپرست شهرداری تهران شد -------------------------------------------------- سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد. متن : اعضای شورای شهر تهران پس از قبول استعفای محمدعلی نجفی، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر پیشنهاد سمیع الله مکارم را دادند و یک نفر نیز پیشنهاد محمد حقانی را داد. پس از رای گیری این پیشنهاد در صحن، مکارم با ۱۴ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان سرپرست انتخاب شد. ازآرای ماخوذه ۵ رای سفید بود و ۲ رای هم به حقانی داده شد. مکارم پیش از این معاون مالی و اقتصادشهریشهرداری تهران بود.