ستاد هماهنگی شورایاری ها 7 آبان 1396 ساعت 8:43 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/2707/1/دیدار-عضو-شورای-شهر-تهران-شورایاران-منطقه-15 -------------------------------------------------- عنوان : دیدار عضو شورای شهر تهران با شورایاران منطقه 15 -------------------------------------------------- با توجه به مشکلات فراوان منطقه 15، مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ای با مدیریت شهری منطقه و شورایاران به بررسی مسائل محلات پرداختند. متن :