ستاد هماهنگی شورایاری ها 3 مرداد 1398 ساعت 18:18 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3689/1/بازدید-اعضای-شورای-شهر-حوزه-انتخاباتی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : بازدید اعضای شورای شهر از حوزه انتخاباتی پنجمین دوره انتخابات شورایاری -------------------------------------------------- مسجد جامعی و حسینی میلانی رییس و نائب رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها و امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران از حوزه های انتخاباتی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها صبح مروز بازدید کردند متن :