ستاد هماهنگی شورایاری ها 30 آذر 1395 ساعت 16:46 http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/698/عكس-يادگاري-شوراياران-منطقه-17-شوراي-شهر -------------------------------------------------- عنوان : عكس يادگاري شوراياران منطقه 17 در شوراي شهر -------------------------------------------------- متن :