ستاد هماهنگی شورایاری ها 5 اسفند 1399 ساعت 12:09 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/7099/تذکر-سخنگوی-شورا-درباره-مغایرت-محتوا-عنوان-لایحه-ادغام-دو-معاونت-شهرداری-تهران -------------------------------------------------- عنوان : تذکر سخنگوی شورا درباره مغایرت محتوا با عنوان لایحه ادغام دو معاونت در شهرداری تهران -------------------------------------------------- سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به مغایرت محتوا با عنوان لایحه ادغام دو معاونت در شهرداری تهران تذکر داد. متن : علی اعطا در جریان دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورا و بررسی لایـحه ادغام دو معـاونـت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی گفت: این لایحه، لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی است؛ اما در محتوا علاوه بر دو معاونت، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم ادغام شده است. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: این در حالی است که لایحه اصلاح ساختار در شورای شهر رد و به ادغام دو معاونت محدود شد. وی ضمن درخواست ارائه توضیح معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در این خصوص گفت: محتوای لایحه با عنوان لایحه مغایرت دارد و این موضوع قابل تامل است.