ستاد هماهنگی شورایاری ها 8 دی 1398 ساعت 11:48 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4164/1/برگزاری-کارگاه-آشنایی-شورایاران-وظایف-ساختار-شورایاری-منطقه-15 -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری کارگاه آشنایی شورایاران با وظایف و ساختار شورایاری منطقه 15 -------------------------------------------------- متن :