ستاد هماهنگی شورایاری ها 18 مهر 1396 ساعت 14:42 http://www.shorayaran.ir/fa/doc/gallery/2697/1/بازدید-شورایاران-شهردار-منطقه-13-سرای-محلات -------------------------------------------------- عنوان : بازدید شورایاران و شهردار منطقه 13 از سرای محلات -------------------------------------------------- طی بازديد شورایاران و شهردار منطقه 13 از سراهاي محلات محدوده مسائل و مشکلات اين محلات شناسايي و 61 مصوبه در جهت بررسي در خواست ها و همچنين رفع آنها در دستور کار قرار گرفت. متن :