ستاد هماهنگی شورایاری ها 7 تير 1399 ساعت 13:19 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5035/1/بازدید-حسینی-میلانی-عضو-شورای-اسلمی-شهر-تهران-درختان-خیابان-ولیعص-عج -------------------------------------------------- عنوان : بازدید حسینی میلانی عضو شورای اسلمی شهر تهران از درختان خیابان ولیعص (عج) -------------------------------------------------- متن :