ستاد هماهنگی شورایاری ها 17 آذر 1398 ساعت 13:16 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4036/1/هفتادو-دومین-جلسه-هیات-اجرایی-ستاد-هماهنگی-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : هفتادو دومین جلسه هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها -------------------------------------------------- متن :