ستاد هماهنگی شورایاری ها 24 آذر 1398 ساعت 13:21 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/4081/شورای-معماری-مناطق-قانونمند-شوند -------------------------------------------------- رسولی: عنوان : شورای معماری مناطق قانونمند شوند -------------------------------------------------- نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: به دنبال قانونمند کردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود سازماندهی این شورا به ابراز دست مافیا و دلالانی‌ در شهرداری تبدیل شده است. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، سبد حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در دفاع از کلیات لایحه تامین ماموریت ها حدود و اختیارات شورای مناطق، اظهار کرد: در ۱۲ مهرماه سال ۹۷ اعضای شورای شهر تهران در قالب طرحی شهرداری را موظف کردند تا لایحه نظام مند کردن تصمیمات محلی در حوزه معماری و شهرسازی را به شورا رائه دهند. وی با بیان اینکه آنچه امروز شهرداری به شورا تقدیم کرده، تکلیف شورا بوده که با تاخیر ارسال شده است، افزود: در این لایحه به دنبال سازماندهی و قانونمند کردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود سازماندهی این شورا به ابراز دست مافیا و دلالانی در شهرداری تبدیل شده است. شهروندان در صحبت های بی پرده خود میگویند که برای کارهای معماری و شهرسازی مراجعه میکنیم میگویند نمی شود اما در گوشه و کنار شهرداری مناطق و نواحی عناصری از این مافیا هستند که با دریافت مبالغی کار نشد را شد می کنند. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: ما با اجرای این لایحه به دنبال اجرای اصل شفافیت هستیم که از طریق تعیین دقیق اعضا، ماموریت ها ، حدود و ثغور اختیارات و تدقیق نظام رسیدگی به درخواست حوزه شهرسازی و معماری به گونه ای عمل شود که حقوق شهر و شهروندان شود.