ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 تير 1398 ساعت 16:10 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3668/مشارکت-دقت-صحت-سلامت-انتخابات-اهداف-برگزاری-شورایاری -------------------------------------------------- احمد مسجد جامعی بیان داشت ؛ عنوان : مشارکت، دقت، صحت و سلامت انتخابات اهداف ما در برگزاری انتخابات شورایاری ها است -------------------------------------------------- رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها گفت: افزایش مشارکت در انتخابات در راستای همدلی ملی برای ما یک هدف است. چرا که اگر مشارکت افزایش یابد در شرایطی که دلسردی و تلخ کامی در روحیه مردم وجود دارد به تقویت همدلی کمک کرده ایم و برگزاری پر ش ور این انتخابات می تواند تا حدودی این فضا را از بین ببرد. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، چهارمین جلسه ستاد راهبردی شورایاری ها با موضوع تبلیغات انتخابات و با حضور محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، احمد مسجد جامعی رییس ستاد شورایاری ها ، آرش حسینی میلانی نایب رییس ستاد شورایاری ها، مجید فراهانی، سید محمود میر لوحی، بهاره آروین، علی اعطا، زهرا نژاد بهرام، شهربانو امانی، مهدی عدالتخواه نماینده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، جوادی یگانه معاون اجتماعی شهرداری تهران، حمید طحایی دبیر اجرایی انتخابات و مسئولان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها برگزار شد. احمد مسجد جامعی در این جلسه گفت: شورایاری ها حوزه محلی و اجتماعی است و به هیچ عنوان سیاسی نیست. وی ادامه داد: وقتی می گوییم شورایاری ها محل عمل اجتماعی است یعنی اینکه افراد برای بهبود شرایط محله و کاهش آلام زندگی تشکلی را ایجاد می کنند و توقع ما از انتخابات هم همین است. مسجد جامعی افزود: افزایش مشارکت در انتخابات برای ما یک هدف است چرا که اگر مشارکت افزایش یابد ما به همدلی کمک کردیم. در شرایطی که دلسردی و تلخ کامی در روحیه مردم وجود دارد برگزاری پر شور این انتخابات می تواند تا حدودی این فضا را از بین ببرد. در این شرایط هدف ما این است که هدف ملی محقق شود و بتوانیم از ظرفیت شورایاری ها بیش از اکنون استفاده شود. مسجد جامعی با بیان اینکه اکنون زمان تشویق و افزایش هیجان در تبلیغات است گفت: مرحله تبیین جایگاه شورایاری ها در تبلیغات گذشته و اکنون زمان تشویق و افزایش هیجان است. رییس ستاد شورایاری ها در ادامه گفت: ما باید آمادگی این را داشته باشیم که انتخابات به صورت دستی هم انجام شود چرا که ممکن است شرایط پیش بینی نشده ای رخ دهد و باید برای برگزاری انتخابات به صورت دستی هم آماده باشیم. وی در ادامه با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت اصناف چه در تبلیغات و چه در انتخابات گفت: مشارکت، دقت، صحت و سلامت انتخابات برای ما خیلی مهم است.