ستاد هماهنگی شورایاری ها 19 آذر 1398 ساعت 10:12 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/4045/پیشنهاد-مسجد-جامعی-مشارکت-شورایاران-تدوین-بودجه-99-شهرداری -------------------------------------------------- عنوان : پیشنهاد مسجد جامعی برای مشارکت شورایاران در تدوین بودجه 99 شهرداری -------------------------------------------------- عضو شورای شهر تهران خطاب به معاون شهردار درخواست کرد که نظر مشورتی شورایاران در تدوین بودجه 99 شهرداری لحاظ شود. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، احمد مسجد جامعی با اشاره به نقش شورایاری ها در تدوین برنامه های شهری گفت: به تازگی نامه ای خطاب به مظاهریان معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نوشتم و عنوان کردم که می بایست از ظرفیت شورایاران در تدوین بودجه 99 شهرداری تهران استفاده شود. وی با اشاره به بند 6 بخش اول مصوبه سیاست اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 99 شهرداری تهران با عنوان جهت گیری سیاست ها و اولویت های بودجه مبنی بر تدوین بودجه با مشارکت فعال و بهره گیری از نظر شورایاران که در شورای شهر مصوب شده است، ادامه داد: در این مصوبه به موضوعاتی چون تمرکز زدایی از مناطق و توجه به سیاست های ناحیه محوری و محله محوری با تاکید بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از طریق شورایاران نیز توجه شده است. مسجدجامعی افزود: در این نامه از معاون شهردار خواستم که سازوکار مناسب برای اخذ نظر مشورتی اعضای شورایاری های محلات در فرآیند تنظیم بودجه در سطح مناطق فراهم شود و به گونه ای که بودجه سال 99 با الزام پیوست نظر مشورتی شورایاران در سطح ناحیه و دیده شدن اولویت های پیشنهادی آنها تدوین شود. منبع: ایسنا