ستاد هماهنگی شورایاری ها 6 بهمن 1398 ساعت 10:45 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/4503/لزوم-توجه-تامین-روشنائی-معابر-تهران-شب -------------------------------------------------- عنوان : لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب -------------------------------------------------- عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» به شرکت توزیع برق تهران تذکر داد و افزود: انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه نماید. متن : مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب طی تذکری واکنش نشان داد. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، فراهانی در این رابطه گفت: خاموشی معابر تهران، چهره شب شهرمان را به هم ریخته و شهر را برای حیات و زیست شبانه به خصوص برای پیاده ها نامناسب کرده است. او افزود: متاسفانه مدتی است روشنایی معابر و خیابان های اصلی، کوچه ها،مسیرهای پیاده و حتی بزرگراههای اصلی شهر به شدت کاهش پیدا کرده است. عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: عدم تامین روشنائی معابر شهری زمینه ساز حوادث ترافیکی، فراهم شدن بستر مناسب برای بزهکاری و بدل ساختن معابر امن شهر به فضای بی دفاع شهری و کاهش احساس امنیت شهروندان است، امری که نه فقط چهره شهر را سیاه و تاریک می کند، بلکه بر تصویر و تصور شهروندان و گردشگران از شهرمان تهران نیز اثر می گذارد. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد :بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346 ) و آئین نامه نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر و جابجائی تاسیسات آب و برق( مصوب 1364 هیئت وزیران) هزینه روشنائی معابر توسط شرکت های برق منطقه ای راساً از محل عوارض مقرر بر مصرف برق تامین و برداشت می گردد. فراهانی ادامه داد: وظیفه ای که عدم اجرای مناسب آن توسط شرکت برق تهران و خاموشی معابر شهر سبب شده تا برخی گمان کنند شهرداری تهران در انجام وظایف خود کوتاهی می کند، حال آنکه تامین روشنائی معابر و پرداخت هزینه های آن بر اساس نص صریح قانون برعهده وزارت نیرو و شرکت های برق منطقه ای است. او در پایان افزود: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب به شرکت توزیع برق تهران تذکر می دهم و انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه نماید. منبع: معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران