ستاد هماهنگی شورایاری ها 11 مرداد 1399 ساعت 12:59 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5223/1/اهدای-احکام-برندگان-جشنواره-حکایت-تهران-تقدیر-شورایاران-منطقه-6-ایام-کرونا-فعال-موثر-بودند -------------------------------------------------- عنوان : اهدای احکام برندگان جشنواره حکایت تهران و تقدیر از شورایاران منطقه 6 که در ایام کرونا فعال و موثر بودند -------------------------------------------------- متن :