ستاد هماهنگی شورایاری ها 14 فروردين 1396 ساعت 19:33 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/1849/سرای-محله-جای-حمام -------------------------------------------------- عنوان : سرای محله به جای حمام -------------------------------------------------- حمام قدیمی و مخروبه محله کیانشهرشمالی تخریب شد. متن : عباس رجبی دبیر شورایاران محله کیانشهر جنوبی در توضیح این خبر گفت: مدت ها بود که اهالی محله از وجود حمام قدیمی و مخروبه محله که قدمتی 15 ساله داشت گلایه مند بودند. حمام قدیمی کیانشهر شمالی به پاتوق معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شده بود و روزی نبود که اهالی با دیدن شورایاران لب به گلایه باز نکنند. دبیر شورایاران محله کیانشهر با بیان اینکه حمام مخروبه محله امنیت اهالی را زیر سال برده بود ادامه داد: یک ماه متوالی با شهرداری منطقه در ارتباط بودیم تا کارهای مربوط به تخریب این حمام انجام شود. این ارتباط ها و پیگیری ها سرانجام به نتیجه رسید و حمام قدمی محله از بین رفت تا پاتوق معتادان و مواد فروش ها تخریب شود. رجبی معتقد است زمین حمام بهترین مکان برای ساختن سرای محله است. او گفت: جانمایی سرای محله کیانشهر مناسب نیست. به همین دلیل در پی آن هستیم تا جای این حمام تخریب شده را با ساختن سرای محله جدید در محله پر کنیم تا اهالی دسترسی آسانتری به سرای محله داشته باشند.