ستاد هماهنگی شورایاری ها 21 مهر 1398 ساعت 10:43 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3892/لزوم-توجه-مصالح-وفرآورده-های-ساختمانی-استاندارد-ساخت-وسازها -------------------------------------------------- مجید فراهانی: عنوان : لزوم توجه به مصالح وفرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت وسازها -------------------------------------------------- رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به الزام شهرداری تهران به فرهنگ‌سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده‌های ساختمانی استاندارد تاکید کرد. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، مجید فراهانی؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری عنوان کرد: رعایت استاندارد در فرآیندهای ساخت و ساز بدون شک نقش مهم و موثری در افزایش تاب آوری ساختمانها و ایمنی شهروندان خواهد داشت، بر همین اساس استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی و کارگران ماهر نقش بی بدیلی در بهبود کیفیت، ایمنی و تاب آوری ساختمانها داشته و لازم است شهرداری و دیگر دستگاههای اجرائی در این زمینه با انجام تکالیف قانونی خود گامی در مسیر ادای حق به شهر شهروندان بردارند. وی افزود: به عنوان نماینده مردم عزیز تهران در شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به شهرداری تهران درباره توجه به مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها تذکر می دهم و خواهان اجرای کامل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این باره به ویژه الزام شهرداری تهران به فرهنگ سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استانداردو چگونگی ایمن سازی و استاندارد بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی شهر تهران به عنوان دو مصوبه خاص شورا در مسیر تحقق ساخت و ساز استاندارد با کیفیت و ایمن هستم. فراهانی تاکید کرد: شهرداری تهران ضمن توجه به مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها باید اهتمام ویژه ای در استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد در ساختمانهای در دست احداث خود داشته و در این زمینه الگوی دستگاههای اجرایی و سازمان های عمومی باشد. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: امیدوارم با اجرای به موقع مصوبات شورا و اهتمام حناچی، شهردار تهران شاهد ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهر باشیم. منبع: مهر