ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 تير 1398 ساعت 16:03 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3666/1/چهارمین-نشست-شورای-راهبردی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : چهارمین نشست شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها -------------------------------------------------- متن :