ستاد هماهنگی شورایاری ها 3 تير 1399 ساعت 12:09 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5033/1/ارائه-گزارش-رابط-منطقه-2-صحن-شورای-اسلامی-شهر-تهران -------------------------------------------------- عنوان : ارائه گزارش رابط منطقه 2 در صحن شورای اسلامی شهر تهران -------------------------------------------------- متن :