ستاد هماهنگی شورایاری ها 17 آذر 1398 ساعت 9:55 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/4034/شهرداری-منابع-تجهیز-مدیریت-شهری-سیستم-پایش-بو-اختصاص-دهد -------------------------------------------------- حسینی میلانی: عنوان : شهرداری منابع تجهیز مدیریت شهری به سیستم پایش بو را اختصاص دهد -------------------------------------------------- با توجه به تکرار مسئله بوی نامطبوع در آذر ۹۸، همچنان شاهد عدم واکنش سریع برای پایش بو و شناسایی منشا آن هستیم. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در تذکر با عنوان پایش بوی نامطبوع گفت: با توجه به تکرار مسئله بوی نامطبوع در آذر ۹۸، همچنان شاهد عدم واکنش سریع برای پایش بو و شناسایی منشا آن هستیم. رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تاکید کرد: به شهرداری تهران تذکر می دهم در اسرع وقت منابع لازم برای تجهیز مدیریت شهری به سیستم پایش بو اختصاص یافته و ساماندهی لازم جهت پایش سریع فراهم شود. وی با بیان اینکه در سال گذشته مقرر شده بود تجهیزات لازم خریداری شود، اظهار داشت: با عنایت به نگرانی های به حق شهروندان به شهرداری تهران تذکر می دهم در اسرع وقت منابع لازم برای تجهیز مدیریت شهری به سیستم پایش بو اختصاص یافته و ساماندهی لازم جهت پایش سریع فراهم شود.