ستاد هماهنگی شورایاری ها 22 تير 1398 ساعت 14:25 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3648/1/سومین-جسه-شورای-راهبردی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : سومین جسه شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها -------------------------------------------------- سومین جلسه شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها صبح امروز با حضور اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها ، دبیر هیأت اجرایی پنجمین دوره انتخاات شورایاری، نمایندگان آموزش و پژوهش، فرمانداری، بسیج، نظام مهندسی و نظام پزشکی در متن :